Namestitev in montaža

Pred vsako montažo pridemo na brezplačen ogled, kjer tudi svetujemo glede izbire in postavitve klimatske naprave. Montaže vseh klimatskih naprav vršimo z visoko usposobljenimi monterji in profesionalnimi orodji. Montaža in svetovanje posebej prilagojena vam in vašim potrebam.

ZA OGLED POKLIČITE  041-526-944

Pri namestitvi stenske klimatske naprave je potrebno upoštevati naslednje:

  • Notranja enota naj bo nameščena tako, da ne bo pihalo neposredno v ljudi v prostoru.
  • Če imate zelo majhne prostore, potem lahko z eno napravo ohlajate (grejete) več prostorov, tako da pustite odprta vrata.
  • Predvidite možno namestitev zunanje enote; če stanujete v bloku, potem je najenostavneje, če je to na balkonu, lahko pa je tudi pod oknom, na strehi ali podstrešju (če je dovolj zračno).
  • Če stanujete v stanovanjski hiši, potem so možni načini namestitve zunanje enote na naslednjih mestih: na tleh, na balkonu, na fasadi, pod streho, na strehi, na podstrešju (če je dovolj zračno).
  • Če stanujete v hiši, ki je pod spomeniškim varstvom, potem se o namestitvi posvetujte s pristojnim organom. Vsekakor pa vedno namestite zunanjo enoto tako, da bo čim manj kazila zunanji izgled stavbe (zadnja stran objekta, na tleh, na podstrešju).
  • Podrobneje se o namestitvi pogovorite v naših prodajnih centrih ali s pooblaščenimi monterji.