Daikin Altherma

Toplotna črpalka Daikin Altherma je vzdržljiv energetski sistem, ki pretvori neizkoriščen in neusahljiv vir energije iz zunanjega zraka v uporabno toploto. Daikin Altherma dosega optimalno udobje z ogrevalnimi sistemi za visoke in nizke temperature. In kar je zelo pomembno, sistem Daikin Altherma je enostavno namestiti.

Sistem Daikin Altherma je celostni hišni sistem za ogrevanje in toplo vodo, ki temelji na tehnologiji toplotne črpalke z zračnim virom. Predstavlja fleksibilno in stroškovno učinkovito alternativo grelcu za vodo na fosilna goriva. Na voljo pa ima tudi možnost hlajenja*. Zaradi posebnih lastnosti energijske učinkovitosti je sistem Daikin Altherma idealna rešitev za zmanjševanje porabe energije in emisij CO2. * nizkotemperaturni ogrevalni sistemi

Toplotne črpalke Daikin Altherma vam nudijo enkratne prednosti:

  • Uporabljajo obnovljive vire energije, kot je zunanji zrak
  • Nudijo občutne prihranke energije
  • Pomembno prispevajo k boju proti izpustom CO2
  • Zagotavljajo lahko ogrevanje, toplo vodo v hiši s solarno povezavo in hlajenje

ENERGETSKO UČINKOVITO DELOVANJE

Toplotna črpalka zrak/voda Daikin Altherma uporablja obnovljivi vir energije. Pravzaprav izkorišča toploto iz zunanjega zraka. Sistem je sestavljen iz zaprtega krogotoka, ki vsebuje hladilno tekočino. Tako se ustvari termodinamičen ciklus izparevanja, kondenzacije, kompresije in razširjanja. Toplotna črpalka “črpa” toploto iz nizke na visoko temperaturo. Tako pridobljena toplota se prenese na vodovodni sistem (talno gretje, nizkotemperaturni radiatorji in/ali kaloriferji z ventilatorji za nizkotemperaturne grelne sisteme in visokotemperaturni radiatorji za visokotemperaturne grelne sisteme) v hiši prek toplotnega izmenjevalnika.

Glede na model in pogoje toplotna črpalka zrak/voda Daikin Altherma proizvede približno 3 kWh uporabne toplote za vsak kWh porabljene elektrike. To pomeni, da sta približno 2/3 zahtevane toplote brezplačni!

tehnologija toplotnih črpalk

EKONOMIČNOST

Kupci so dandanes bolj kot kdajkoli prej ozaveščeni o stroških ogrevanja. Tu ne govorimo zgolj o vse večjih stroških kurilnega olja in naravnega plina, temveč tudi o omejenih zalogah fosilnih goriv in težavah z emisijami CO2. Energetsko učinkovite ogrevalne rešitve postajajo vse bolj popularne.

sistem daikin altherma

daikin altherma